Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser fremgår af tilbud og faktura. Såfremt disse betalingsbetingelser har været misligeholdt eller kundeforholdet ønskes afviklet, forbeholder Liso Logistics sig retten til, uden forudgående varsel, at ændre betalingsbetingelserne.

Ved for sen betaling beregnes rykkergebyr og morarenter 1,5% pr. påbegyndt måned.
Derudover er Liso Logistics berettiget til at forlange et påkravsgebyr, som fastsættes af selskabet, dog minimum 75,- pr. påkrav. Beløbet er forfaldent på anfordring.

I krav på fragt og andre ydelser i henhold til nærværende tilbud, må modregning ikke finde sted.
Såfremt fragtbeløb ikke er betalt på ankomstdato, hæfter afskiber/modtager for eventuelle kurstab forårsaget ved devaluering/revaluering eller flydende valutakurser med samme effekt.

Hvad kan vi gøre for dig?

Har du brug for en gennemgang af dit transportbehov, din nuværende løsning, rådgivning, tilbud eller andet vi kan hjælpe med? Ring på +45 76 70 33 00 eller skriv til mail@lisologistics.dk

Hvad kan vi gøre for dig?

Har du brug for en gennemgang af dit transportbehov, din nuværende løsning, rådgivning, tilbud eller andet vi kan hjælpe med? Ring på +45 76 70 33 00 eller skriv til mail@lisologistics.dk