Er fremtidens godstransport eldrevet?

Med den stigende interesse for bæredygtighed og teknologiske fremskridt er det naturligt også at drøfte fremtidens vejtransport. Transportbranchen er unægtelig en af synderne, når det kommer til udledning af Co2, og derfor falder den grønne snak ofte på muligheden for eldrevne og – på sigt måske endda selvkørende – lastbiler. Disse teknologier har utvivlsomt potentiale til at transformere transportsektoren, men der er dog, som vi ser det, stadig betydelige udfordringer og begrænsninger, der skal overvindes, før de kan blive en realitet over de lange distancer.

Udfordret på rækkevidde og tid

Antallet af eldrevne personbiler vokser på vel nærmest daglig basis, og i den forbindelse ser vi også et øget fokus på muligheden for eldrevne lastbiler. De er allerede at finde på vejene, hvor de især anvendes til distribution over kortere distancer, men antallet af eldrevne lastbiler er stadig langt fra at overstige antallet af de dieseldrevne. For selv om mange anser dem for at være fremtiden, så har de eldrevne lastbiler to store udfordringer i forhold til at skulle anvendes til regulær godstransport over længere distancer: deres begrænsede rækkevidde og deres lange ladetid.

For selv de mest avancerede batterier har stadig en begrænset kapacitet, der gør det svært at opretholde kontinuerlig drift over de lange strækninger. Med den nuværende teknologi er det en udfordring at fremstille et elbatteri med lang rækkevidde, der ikke samtidig vejer (og fylder) så meget, at det reducerer lastkapaciteten i lastbilerne – især for langdistancegodstransporten, hvor hver lademeter tæller.

Samtidig mangler der stadig en tilstrækkelig (og tilstrækkelig hurtigt) opladningsinfrastruktur langs vejene. På nuværende tidspunkt findes der under en håndfuld offentlige ladestandere til lastbiler i Danmark, og samme mangelfulde billede tegner sig også for resten af Europa. Ladetiden for disse standere giver desuden en væsentlig øget transporttid i forhold til den dieseldrevne transport. Manglen på et omfattende netværk af højeffektive ladestandere til lastbiler gør det dermed vanskeligt for langdistancegodstransporten at hoppe med på elbølgen.

Høje anskaffelsesomkostninger

En anden faktor er, at anskaffelsesomkostningerne forbundet med eldrevne lastbiler ofte er høje, og bilerne er således længere tid om at tjene sig selv hjem. Økonomien – både i anskaffelse og effektivitet med henvisning til udfordringerne med rækkevidde og ladetid – gør, at der stadig ligger et stykke arbejde foran os, før anvendelsen af eldrevne lastbiler kan blive en rentabel forretning for især den del af transportbranchen, der bevæger sig over de lange strækninger. Derfor er mange transportvirksomheder også tilbageholdende med at investere i eldrevne lastbiler – i hvert fald indtil disse teknologiske udfordringer er blevet løst tilfredsstillende.

Teknologien udvikler sig fortsat, og forskere arbejder på at udvikle et superbatteri med lang rækkevidde, kort opladning og lav vægt, men der er ikke noget, der tyder på, at masseproduktionen af et sådant batteri venter lige om hjørnet. Så fremtidens transport er muligvis nok eldrevet, men morgendagens er for størstepartens vedkommende stadig dieseldrevet.

Felt